image003

image006 copy

savrsrp

Glavna       |       Bibliografija       |       Studentski kutak       |       Rhetorike techne       |       Foto galerija       |       ENGLISH

Fondacija Alan Votson

Širenje dometa

 

 

DSC04961

Prof. Avramović sa dobitnicima nagrada

Fondacije Alan Votson, 2008.

             Fondacija Alan Votson, osnovana u čast svetske slave profesora Alana Votsona, ispunila je svoje obećanje time što je otvorila novo poglavlje u svom razvoju. Započinjući 2005. godine kao studentski fond Pravnog fakulteta u Beogradu koji nagrađuje studente za stručne radove iz sfere difuzionističkih tendencija u istoriji prava, Fondacija danas predstavlja značajan izvor za naučno-istraživački rad u oblasti uporednog prava i pravne istorije. Njena internet prezentacija (http://awf.ius.bg.ac.rs) sadrži veći broj stručnih radova istaknutih profesora iz različitih zemalja sveta, novosti iz istorije prava i uporednog prava, kao i mnoštvo drugih informacija koje privlače priznate naučnike širom sveta.

             Okupljajući međunarodnu stručnu javnost koja se bavi proučavanjem prava u njegovom socijalnom kontekstu, Fondacija je angažovana na promovisanju uporednog prava i pravne istorije, između ostalog putem razvoja međunarodne saradnje u tim oblastima, olakšavanja pristupa informacijama, kao i objavljivanjem elektronskih publikacija. Istaknuti naučnik, prof. dr Dejvid Vestbruk sa Univerziteta države Njujork, ističe da „na mestu izmešanih i ponekad sukobljavajućih se interesa, Fondacija Alan Votson radi na produbljavanju naših sposobnosti da razumemo druge kroz njihove zakone. Značaj ovog rada nije samo u znanju ili čak mudrosti koji su u njega uloženi. Delovi slagalice u uporednom pravu (koji se otkrivaju kao i misterije samoga prava) stvaraju idealni konceptualni teren za civilizovane razgovore – uvek je posredi još nešto što bi se moglo reći, i tako se priče uvek mogu nastavljati.“ Vestrbuk ukazuje na to da je mnogima širom sveta stalo do ovakvih diskursa i u tome vidi perspektivu ove inicijative. Predsednik Evropske mreže za pravo i društvo, prof. dr Andre Žan Arno, pozdravio je rad Fondacije pružajući podršku u pogledu obaveštavanja svojih članova i drugih naučnika iz francuskog govornog područja o aktivnostima Fondacije. Prof. dr Jan Smits koji rukovodi katedrom za Evropsko privatno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mastrihtu je ocenio napore ove inicijative kao dobro zasluženi znak priznanja Alanu Votsonu i čestitao je rukovodstvu Fondacije na izvrsnoj internet prezentaciji.

             Fondacija Alan Votson obrazovala je Međunarodni savet sačinjen od  vodećih pravnih stručnjaka iz Evrope i SAD, i time postala međunarodna grupa naučnika koja promoviše međudisciplinarno razumevanje prava, sa sedištem na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svrha Saveta sastoji se u nadgledanju tekućih aktivnosti, kao i davanju predloga i ideja kako bi se poboljšali postojeći i razvili novi projekti za savremeni pristup naučnom istraživanju uporednog prava, pravne istorije, kao i odnosa između prava i društva.

             Ovaj panel čine: prof. dr Džon V. Keirns (šef katedre za pravnu istoriju na Univerzitetu u Edinburgu i predsednik saveta organizacije Stair Society, međunarodnog udruženja za škotsku pravnu istoriju), prof. dr Olivija Robinson (profesor pravne istorije na Univerzitetu u Glazgovu), prof. dr Pol di Plesi (profesor rimskog prava na Univerzitetu u Edinburgu i urednik edicije za rimsko pravo u Oxford University Press), prof. dr Jan M. Smits (šef katedre za evropsko privatno pravo i uporedno pravo na Univerzitetu u Tilburgu, počasni sudija Apelacionog suda u Amsterdamu, kao i predsednik Instituta za uporedno i transnacionalno pravo u Tilburgu), prof. dr Gerhard Tir (profesor rimskog prava u Gracu, predsednik Komisije za antičku pravnu istoriju Austrijske akademije nauka, predsednik Instituta za rimsko pravo, antičku pravnu istoriju i savremenu pravnu istoriju privatnog prava u Gracu) i prof. dr Dejvid Vestbruk (profesor korporativnog i međunarodnog prava na Univerzitetu države Njujork).

             Fondacija Alan Votson je 2008. godine predstavila novu sekciju na svojoj internet stranici, pod nazivom „Antičko i predmoderno pravo na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu“. U okviru ovih stranica je po prvi put na jednom mestu sabrana celokupna bibliografija profesora sa Hebrejskog Univerziteta u Jerusalimu iz oblasti antičkog i predmodernog prava. Urednik ove sekcije, prof. dr Arlet David, jedan od osnivača Izraelskog foruma za istraživanja pravne istorije antičkog i predindustrijskog sveta, koja u Jerusalimu predaje pravnu egiptologiju, ističe da je Hebrejski Univerzitet u Jerusalimu prijatelj Fondacije Alan Votson i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i da joj je veliko zadovoljstvo da uređuje novoosnovanu sekciju.

             Iste godine je počela sa radom još jedna nova sekcija, ovaj put za rimsko pravo, koju uređuje prof. dr Pol di Plesi. Jedan od ciljeva ovih stranica jeste da pruže što više informacija o tome gde je na internetu moguće pronaći izvore, naučne članke i druge materijale iz ove oblasti. Profesor di Plesi je takođe postao član Međunarodnog naučnog saveta časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu.

             Prof. dr Prakaš Šah sa Queen Mary, University of London imenovan je 2008. godine za novog člana Međunarodnog saveta Fondacije. Profesor Šah je stručnjak iz oblasti imigracionog prava, prava etničkih manjina i dijaspora, i uporednog prava sa posebnim osvrtom na južne azijatske narode, kao i glavni urednik Žurnala za imigraciono pravo, pravo azila i pravo na nacionalnu pripadnost, i član uredništva Žurnala diskriminacije i prava. Kao član Međunarodnog saveta, prof. Šah će uređivati nove sekcije Fondacije iz oblasti koje on proučava.

             U okviru edicije elektronskih publikacija Fondcije Alan Votson, na internet stranici dostupni su članci, kao na primer „Razmatranje difuzije prava u dobu globalizacije“ od prof. dr Dejvida Vestbruka (članak je objavljen uz ljubazan pristanak Harvard Law School), „Slab zakon: kontaminacije i pravne kulture“ od prof. Pjera Monaterija sa Pravnog fakulteta u Torinu, Antichresis, hemiolia i zakonsko ograničenje kamata u de foenore et usuris od Gerarda Nuda“ od prof. Filipa Tomasa sa Pravnog fakulteta u Pretoriji, „Osvrti na pretpostavke o komorijentima u rimskom pravu“ od prof. dr Gabora Hamze iz Budimpešte, i dr.

             Na internet stranici su takođe dostupne informacije o međunarodnim konferencijama, stipendijama i programima za doktorske studije u Edinburgu, kao i prikazi knjiga, kao što su Textbook on Roman Law (A. Borowski and P. du Plessis), Beyond Dogmatics: Law and Society in the Roman World (J. Cairns and P. du Plessis), The Shame of American Legal Education (A. Watson) i informacije o knjigama kao što je Between Citizen and State: An Introduction to the Corporation (D. Westbrook).

Pogledajte

image008Ko je Alan Votson?

 

Sva prava zadržana, Sima Avramović, 2021