image003

Проф. др Сима Аврамовић

savrsrp

Glavna       |       Bibliografija       |       Studentski kutak       |       Rhetorike techne       |       Foto galerija       |       ENGLISH

Lična stranica

Biografija

 

image005

Prof. Avramović i senator Fulbrajt, 1984.

Rođen je 19. jula 1950. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju u tadašnjoj VIII beogradskoj gimnaziji. Pravni fakultet u Beogradu je upisao 1969/70. godine, a diplomirao u junu 1973. sa prosečnom ocenom 9,92. Posle diplomiranja kao stručni saradnik izvodio je vežbe iz predmeta Opšta istorija države i prava i Rimsko pravo, a za asistenta-pripravnika je izabran aprila 1975. godine. U zvanje asistenta za predmet Opšta istorija države i prava je izabran 1979. godine, za docenta 1982. i reizabran 1987. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabran je 1988. godine.

U zvanje redovnog profesora izabran je 1993. godine. Pored nastave iz osnovnih predmeta Uporedna pravna tradicija i Opšta pravna istorija, izvodio je i nastavu iz predmeta Retorika, kao i ispite iz Latinskog jezika. Nastavu iz pravne istorije je više godina držao i na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Užicu, Prištini. Bio je član komisije za polaganje velikog broja usmenih magistarskih ispita, a učestvovao je i u mnogim komisijama za odbranu magistarskih i doktorskih disertacija, više puta u svojstvu mentora.

Poslediplomske studije na Pravnoistorijskom smeru Pravnog fakulteta u Beogradu je upisao 1973/74. godine. Usmeni magistarski ispit je položio s odlikom 1975. godine, a magistarski rad Rano grčko pravo i Gortinski zakonik odbranio je 1977. godine. Doktorirao je 1981. godine sa disertacijom Evolucija slobode testiranja u antičkom grčkom pravu. Od stranih jezika govori engleski, služi se nemačkim, grčkim, francuskim i italijanskim, a zna i latinski i starogrčki. Tokom 1984. godine proveo je četiri meseca u SAD (University of Maryland), kao stipendista Fulbrajtovog programa, a u okviru Onassis Public Benefit Foundation boravio je 2006. g. u Atini na jednomesečnom istraživačkom programu. Za knjigu Isejevo sudsko besedništvo u atinsko pravo nagrađen je 1990. g. na međunarodnom konkursu Premio romanistico Gerard Boulvert, a koautorski rad sa dr Obradom Stanojevićem Ars rhetorica – veština besedništva nagradjen je 2002. g. od Izdavačke kuće Službeni list SRJ kao knjiga godine. 2008. godine je samostalno objavio novu knjigu Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup.

Održao je po pozivu veći broj predavanja na mnogim univerzitetima u svetu: University St. Andrews, Scotland (1987), University College London, England (1987), Leopold Wenger-Institut, Juristische Fakultät München, Germany (1988), Johns Hopkins University, Baltimore, USA (1990), Wilkes University, Pennsylvania, USA (1990), Rutgers University, New Jersey, USA (1990), Karl-Franzens Universität Graz, Austria (1996, 2000), Aristoteles University of Thessaloniki, Greece (1999), University of Sarajevo, BiH (2005), University of Skopje, FYR Macedonia (2006), Kapodistrian University of Athens, Greece (2006), itd. Učestvovao je sa referatima na velikom broju međunarodnih kongresa, kao što su SIHDA – Société Internationale pour l'histoire des droits de l'antiquitč Fernard De Vissher (Namür 1985; Ferrara-Padova 1989; Amsterdam – Utrecht 1992; Oxford 1993), Symposion – Gesellschaft für griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena – Pisa 1988; Monterey, USA 1990; Graz 1993; Evanston, USA 2001), na brojnim tematskim međunarodnim skupovima, npr. Byzantine Law (Dikigorikos syllogos and Aristotelian University of Thessaloniki, Thessaloniki 1998), Human Rights – Ancient and Modern (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna 1996), Law and Religion in Post-Communist Europe (The University of Milan, The Institute of Ecclesiastical and Canon Law, Turin 2000), New Impulses in the Interaction of Law and Religion  (Provo, Utah – Washington, D.C., 2002), Ethische Herausforderungen an Politik, sowie an Kirchen und Religionsgemeinschaften (Konrad-Adenauer Stifftung, Cadenabbia, 2003), Perspektiven des Religionsrechts (University of Bern/University of Münster, Bern, 2003), Tolerance – Living with Religious Diversities (Konrad-Adenauer Stifftung, Cadenabbia, 2004), Römisches Kaufrecht und sein Einfluss auf die Europäische Rechtsentwicklung (Alexander von Humboldt-Stiftung/University of Szeged School of Law, Budapest 2004), Imperium und Provinzen - Zentrale und Regionen (University of Sarajevo, 2005), Conference on Draft text for a Law on Religious Freedom for Kosovo (University of Vienna, Institute for Legal Philosophy, Law of Religion and Culture / Austrian Federal Ministry for Foreign Affairs, Vienna 2005),  kao i na mnogim domaćim naučnim skupovima.

U periodu od 1989 - 1991. i 1994 – 1995. godine obavljao je funkciju prodekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, šef Katedre za pravnu istoriju je bio u periodu 1996 –1997 i 2000 - 2006 g., bio je predsednik Saveta Pravnog fakulteta u Beogradu, predsednik Upravnog odbora Pravnog fakulteta u Beogradu, kao i predsednik Upravnog odbora Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", itd. Od 2001. g. je bio šef ekspertskog tima za pravna pitanja Saveznog ministarstva vera i pripremu Zakona o verskoj slobodi, a 2005. g. bio je član radne grupe za donošenje Zakona o visokom obrazovanju. Predsednik je fakultetskog Kluba prijatelja rimskog prava i antike Forum Romanum, predsednik Fondacije Alan Votson, programski direktor Centra za besedništvo Institutio oratoria, osnivač i organizator obnovljenog takmičenja u besedništvu studenata Pravnog fakulteta od 1993 (u saradnji sa prof. dr Obradom Stanojevićem), osnivač i prvi urednik fakultetskog biltena Acta Diurna, član predsedništva Društva za antičke studije Srbije i član Uredništva Zbornika Matice srpske za klasične studije, član Odbora SANU za izvore srpskog prava, član Saveta i bivši predsednik Statutarne komisije Univerziteta u Beogradu, a bio je i glavni i odgovorni urednik časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu.

Na funkciji dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu nalazio se od 2012. do 2018. godine.

Januara 2021. godine imenovan je na mesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici.

Pogledajte

image008Šta je retorika, a šta besedništvo?

image008Koliko daleko seže istorija Pravnog fakulteta u Beogradu?

image008Antička pravna istorija i bolonjski proces

image008Širenje dometa Fondacije Alan Votson

Kontakt

Pravni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Bulevar Kralja Aleksandra 67

11 000 Beograd

Telefon: 011/302-7600

Fax: 011/322-1299

E-pošta: sima@ius.bg.ac.rs

 

Sva prava zadržana, Sima Avramović, 2021.                                                                                   Uredio: Viktor Milosavljević