image003

prof. dr. Sima Avramović

savrsrp

Glavna       |       Bibliografija       |       Studentski kutak       |       Rhetorike techne       |       Foto galerija       |       ENGLISH

Rhetorike techne – glavna stranica       |       Sadržaj (pdf)       |       Reč unapred

Retorika, besedništvo i javni nastup       |       Pouke iz istorije retorike i besedništva       |       Beseda, besednik i slušaoci

Političko besedništvo       |       Sudsko besedništvo       |       Govor za medije

Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup

Recenzija

image005Knjiga Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup predstavlja plod dugogodišnjeg istraživanja i praktičnog rada u oblasti pedagogije besedništva, koje je autor ostvarivao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Centra za besedništvo Institutio oratoria, kroz predavanja predmeta Retorika, kao i tokom organizovanja i priprema petnaestak generacija studenata za takmičenje u besedništvu. Imala sam zadovoljstvo da, kao član žirija na tom takmičenju, sve vreme sagledavam entuzijazam autora ove knjige u želji da razvija i populariše retoriku i besedništvo. Nastojanje da se, pogotovo mladim ljudima, neprestano ukazuje na neophodnost uverljive verbalne komunikacije koju nameće savremeni život, krunisano je nastankom ove knjige, koja je u neku ruku nastavak sličnog dela, koje je prof. Avramović koautorski objavio sa prof. dr Obradom Stanojevićem pod nazivom Ars rhetorica.

Javno izgovorena reč, a sa njome i retorika, sve više prerastaju u uslov socijalnog priznanja, pa i opstanka u savremenom društvu, kako u profesionalnom, tako i u ličnom životu svakog pojedinca. Zato će ova knjiga biti dragocena ne samo studentima i profesorima, političarima i advokatima, menadžerima i svim poslovnim ljudima. Ona je neophodna svakome ko mora da govori pred drugima u bilo kom povodu – na sastanku, kada odlazi na intervju za posao, radi kao promoter ili preživljava prodajući proizvode po kućama, priprema prezentaciju ili nastup na seminaru, voditeljima i novinarima, svakome ko iznenadno treba da kaže neku reč u svečarskim prilikama, pa i glumcima. Čak i nezavisno od važnih retoričkih uputstava, ona predstavlja štivo koje širi intelektualne spoznaje. Napisana je tako da čitaoca na nenametljiv i neprimetan način dodatno obrazuje i informiše, pričinjava mu zadovoljstvo i korist, donoseći danas tako dragocenu radost čitanja.

Zbog toga smatram da ovu knjigu treba objaviti, jer predstavlja lep doprinos razvijanju kulture govora i javnog nastupa u našem društvu.

dr Ljiljana Mrkić – Popović,

red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti

Univerziteta umetnosti u Beogradu


Ovaj naslov možete nabaviti u knjižari Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (suteren), Bulevar kralja Aleksandra 67; Izdavač: Službeni glasnik i Pravni fakultet u Beogradu;

Internet: knjizara.co.rs 

Sva prava zadržana, Sima Avramović, 2021